boottrailer voor van A naar Z

Uw boottrailer goed verzekerd

U heeft een boottrailer om veilig uw boot  vervoeren. En onbezorgd van het ene punt naar het ander te kunnen reizen. Een goede verzekering mag dan niet ontbreken. Het liefst een waar u niet te veel voor betaalt.

Waarvoor bent u verzekerd

In combinatie met de casco of casco+ dekking kunt u uw boottrailer meeverzekeren. Dan is de trailer verzekerd voor:

  • brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal,
  • plotselinge en onvoorziene beschadiging,
  • verlies door elk onverwacht van buitenkomend onheil, ook als gevolg van een eigen gebrek.

De vergoeding is maximaal de dagwaarde.

Ook aansprakelijkheid is verzekerd

De aansprakelijkheidsregeling is gelijk aan die voor de boot. De aansprakelijkheid in gekoppelde toestand is niet verzekerd; hierin voorziet de verzekering van het trekkende voertuig

Uw trailer verzekeren tegen een gunstige premie

De premie zal u verbazen hoelaag deze is. Over de premie ontvangt u ook de gelijke no-claimkorting als van uw boot.

En het eigen risico bedraagt slechts € 50,-