rechtsbijstand boot

Heeft u een jurist aan boord nodig?

Vraagt u zich af wanneer u een rechtsbijstand boot nodig heeft?

Want als u door een derde voor een schadevergoeding wordt aangesproken dan bent onderzoekt de WA verzekeraar van uw boot of dit correct is en indien nodig verdedigen zij u.

Maar wat als de verzekeraar geen dekking biedt, en u zelf een ander wilt aanspreken wanneer deze zijn reparatie niet of niet goed heeft uitgevoerd, of uw door toedoen van derden schade heeft aan u boot en bijvoorbeeld het eigen risico wenst te verhalen. En wat als u onverhoopt letsel heeft door het vaargedrag van een ander, die u daarover aanspreken over u persoonlijke schade.

Met een rechtsbijstand boot verzekering kunt u rekenen op bijstand, ondersteuning en advies.

Wat is verzekerd?

Met rechtsbijstand boot als aanvullende dekking zijn u, en de schipper en andere opvarende(n) die met uw toestemming van uw boot gebruik maken, verzekerd voor rechtsbijstand bij juridische meningsverschillen (behalve als het meningsverschil te maken heeft met het bedrijfsmatig exploiteren van de verzekerde boot). Deze meningsverschillen moeten zijn voortgekomen uit een gebeurtenis die verband houdt met:

  • deelname aan het waterverkeer met de verzekerde boot / boottrailer;
  • het bezit, onderhoud of vervanging van de verzekerde boot / boottrailer.

Waar bent u verzekerd?

U bent in het gekozen verzekeringsgebied verzekerd voor juridische meningsverschillen over:

  • aan u toegebrachte schade;
  • in een tegen u aangespannen strafzaak;
  • een sleep- of reparatie overeenkomst.

Daarnaast bent u in Nederland verzekerd voor alle overige juridische meningsverschillen.

Te laag financieel belang

Is het belang van de zaak niet groot genoeg om (nog) kosten van rechtsbijstand te maken? Dan verleent DAS geen rechtsbijstand (meer). U krijgt dan een bedrag dat gelijk is aan het belang van de zaak.

Wat krijgt u vergoed?

Rechtsbijstand in natura

U krijgt rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat u hulpverlening krijgt in de vorm van rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

Kosten

De kosten van de deskundigen van DAS worden volledig vergoed. Daarnaast vergoedt DAS (tot maximaal € 25.000,- per juridisch meningsverschil) externe kosten, zoals de kosten van de externe deskundigen die DAS inschakelt, van getuigen die u van de rechter moet betalen of de proceskosten die u moet betalen.

Waarborgsom

U bent verzekerd tot maximaal € 12.500,- voor het voorschieten van een waarborgsom die nodig is voor uw vrijlating, voor de teruggave van uw spullen of om een beslag op uw spullen op te heffen.

Onvermogen andere partij om te betalen bij verhaal

Lukt het niet schade aan de boot te verhalen op de andere partij omdat deze niet kan betalen? Dan vergoedt DAS deze schade tot maximaal €750,- als de schade minimaal € 125,- bedraagt en het gevolg is van een onrechtmatige daad.

De Europeesche Bootverzekering

Wij, van bootverzekeringen berekenen / Henskens Yachtverzekeringen, als watersporter weten dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Wij willen daarom ook dat u goed verzekerd het water op gaat met een bootverzekering die u zoveel mogelijk samenstelt uit uw wensen

Aansprakelijkheid tot € 5.000.000

Waarborgsom tot € 25.000

Uitgebreide Casco+ mogelijk

Eigen gebrek is meeverzekerd

Bergingskosten onbeperkt meeverzekerd

Inboedel tot 30% verzekerd (casco en en Casco +)

Bijboot gratis meeverzekerd tot € 5.000

Wegtransport en winterstalling meeverzekerd

Vaste waarde regeling mogelijk

Keuze uit 6 mogelijkheden

Keuze uit 4 vaargebieden

no-claim korting tot 40%

Wedstrijden risico is mee te verzekeren

Inspectie na schade meeverzekerd

Bijstand bij uitval boot, schipper of bestuurder

Keuze uit 3 aanvullende verzekeringen

Lees altijd de polisvoorwaarden voor de volledige omschrijving