Nuttige links en informatie over productwijzers, etc.

 

Wij vinden het belangrijk dat u als consument heldere, praktische en objectieve informatie krijgt. Ook verzekeraars zijn zich ervan bewust dat men u beter dient te informeren over financiële producten en bieden sinds 2009 per product een zogenaamde Productwijzer.

 

Productwijzers geschreven door Verbond van Verzekeraars

De productwijzers worden geschreven door het Verbond van Verzekeraars. Dat is een belangenvereniging van verzekeraars die actief zijn op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond van Verzekeraars vertegenwoordigen ruim 95% van de Nederlandse verzekeringsmarkt.

 

Productwijzer wat is dat?

Voor elke soort verzekering die je in Nederland kunt afsluiten is door het Verbond van Verzekeraars een productwijzer opgesteld. Dus ook voor bootverzekeringen (pleziervaartuigenverzekeringen). In de productwijzer vind je belangrijke algemene informatie over die verzekering. Elke productwijzer meldt de belangrijkste kenmerken van dat type verzekering. Daarnaast worden de kostenposten vermeld waarmee u rekening dient te houden en wat de verzekeraar met de premie doet die u voor de verzekering betaald.

 

Wat kunt u met een productwijzer?

De productwijzer is een handig hulpmiddel als u van plan bent een verzekering af te sluiten. U beoordeelt snel en makkelijk of de verzekering biedt wat u ervan verwacht. En of u die echt nodig heeft.

 

Let op!

Voor specifieke informatie over de premie en de polisvoorwaarden dient u de polisvoorwaarden en brochures van de desbetreffende maatschappij te raadplegen.

U dient er wel rekening mee te houden dat productwijzers alleen algemene informatie over verzekeringen bevatten. De polisvoorwaarden en de eigenschappen van een bepaald soort verzekering verschillen bij elke verzekeraar verschillen. Wij adviseren u dus ook altijd de van toepassing zijnde polisvoorwaarden te lezen.

Voor wij aan u een offerte uitbrengen houden wij rekening met deze verschillen, waarbij wij rekening houden met de wensen welke u vooraf heeft aangegeven

 

De productwijzer is een korte samenvatting van enkele belangrijke punten van de verzekering. Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Onderstaande productwijzers voldoen aan die regels.

 

˃ Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

˃ Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

˃ Productwijzer Aanhangwagen- boottrailer- paardentrailer of bagagewagen

˃ Productwijzer ongevallenverzekering

 

Wijzer in geldzaken

Ruim veertig partners uit onder meer de financiële sector, de overheid, voorlichtings- en consumentenorganisaties werken samen onder de naam Wijzer in geldzaken. Zij zetten zich in om het financiële inzicht van de Nederlanders te vergroten, zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen.

Wijzeringeldzaken.nl wijst u de weg naar betrouwbare informatie over uw financiële zaken. Wijzeringeldzaken.nl is geen bank of commerciële organisatie, maar een wegwijzer naar betrouwbare informatie. De site bevat informatie, tips, tools, checklists en hulpmiddelen en verwijst naar andere belangrijke consumentensites

 

Alles over verzekeren

Het Verbond van Verzekeraars vindt het belangrijk dat u als consument kennis hebt van de producten die verzekeraars aanbieden en helpt u daarbij graag. Op de website www.allesoververzekeren.nl vindt u informatie over welke verzekeringen bij u passen en welke niet.