Uw garanties

De garantie van onze dienstverlening

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op onder andere financiële dienstverlener als Henskens Yachtverzekeringen.

Henskens Yachtverzekeringen voldoet in alle opzichten aan de wettelijke eisen en is in het bezit van een vergunning onder nummer 12012974.

Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 000002409364.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot het Kifid. Ons aansluitingsnummer is 300.008858.

Dienstenwijzer

Om u vooraf te laten zien hoe wij werken, hebben wij een dienstenwijzer opgesteld. Hierin  geven wij u inzicht in ons bedrijf, onze diensten en onze dienstverlening volgens de regels van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit document geeft bovendien informatie over de manier waarop wij beloond worden. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar mogen verwachten.

Gedragscode

Wilt u weten door welke uitgangspunten wij ons laten leiden? U leest ze in de” Gedragscode

Beloningsbeleid

De wetgever hecht belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Het beleid dient erop te zijn gericht om de risico’s op onzorgvuldige behandeling van consumenten door de financiële onderneming tegen te gaan. Wij onderschrijven het belang van dit beleid en voeren jaarlijks een risicoanalyse uit om na te gaan of ons salarisbeleid tot genoemd onzorgvuldig handelen aanleiding geeft of kan geven. De beloning van al onze medewerkers bestaat uit een – marktconform – vast salaris. Beoordeling vindt plaats op basis van integer, solide en klantgericht handelen. Intern vindt een kwalitatieve controle plaats van de afgesloten verzekeringsovereenkomsten, zodat de kans op onzorgvuldig handelen nihil is.