Verzekeringsdocumenten

U kunt u verzekeringspolis niet vinden

Dit is geen probleem wij zorgen ervoor dat u een nieuw exemplaar krijgt. Dit kunt u aanvragen via onderstaand formulier.

De verzekeraar kan hiervoor kosten in rekening brengen.

U gaat naar het buitenland

Als u met uw boot naar het buitenland gaat, dan bestaat er een kans dat er een bewijs van WA-dekking van het vaartuig vereist is. U kunt in dat geval een certificaat aanvragen.

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voor de benodigde papieren verwijzen wij u ook naar het document “Benodigde papieren

Nationaal verzekering certificaat (Blauwekaart)

Havenexploitanten vragen steeds meer om een bewijs van verzekering

Wanneer u een vaste ligplaats heeft in een haven kan men een W.A. verzekering verplichten, en u verzoeken dit aan te tonen.

Hiervoor hebben wij een document ontwikkeld waarop de belangrijkste gegevens vermeld staan welke door de havenexploitant gevraagd worden. Niet opgenomen in het document is de waarde van het casco (de boot).

Aan dit document zijn geen kosten verbonden.

Verzekeringsdocument aanvragen